"woman giving" — Słownik kolokacji angielskich

woman giving kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman gives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    Other women would give anything to be in her situation.

    Podobne kolokacje: