"woman gives" — Słownik kolokacji angielskich

woman gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta daje
  1. woman rzeczownik + give czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other women would give anything to be in her situation.

    Podobne kolokacje: