"woman given" — Słownik kolokacji angielskich

woman given kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is given
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta dany
  1. give czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The men and women were given four weeks to read the book.

    Podobne kolokacje: