"woman gazing" — Słownik kolokacji angielskich

woman gazing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman gazes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatrywanie się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + gaze czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women were still gazing at him as he left.

    Podobne kolokacje: