"woman gathering" — Słownik kolokacji angielskich

woman gathering kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman gathers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + gather czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women gathered at the family home, one street away.

    Podobne kolokacje: