"woman fusses" — Słownik kolokacji angielskich

woman fusses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszania dla kobiet
  1. woman rzeczownik + fuss czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The older woman was clearing a table for us and fussing around Hoppie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo