"woman found" — Słownik kolokacji angielskich

woman found kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta znalazła
  1. find czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then young woman is found shot dead on the street.

    Podobne kolokacje: