"woman falling" — Słownik kolokacji angielskich

woman falling kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman falls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The men these two women fall in love with, however, could not be more different.

    Podobne kolokacje: