"woman facing" — Słownik kolokacji angielskich

woman facing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman faces
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + face czasownik
    Luźna kolokacja

    The woman had him stand up in the middle of the room and face the left hand camera.

    Podobne kolokacje: