"woman engages" — Słownik kolokacji angielskich

woman engages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zajmuje
  1. woman rzeczownik + engage czasownik
    Zwykła kolokacja

    There was nothing else to do, other than the outdoor sports that both men and women engaged in.

    Podobne kolokacje: