"woman employed" — Słownik kolokacji angielskich

woman employed kolokacja
Popularniejsza odmiana: employ women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zatrudniła
  1. employ czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the time, the sports department there employed 75 men and three women.

    Podobne kolokacje: