"woman earning" — Słownik kolokacji angielskich

woman earning kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman earns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarabianie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + earn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So what if the women earned less than the men?

    Podobne kolokacje: