"woman driving" — Słownik kolokacji angielskich

woman driving kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman drives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + drive czasownik
    Luźna kolokacja

    Two women driving by took the three to a hospital.

    Podobne kolokacje: