"woman drapes" — Słownik kolokacji angielskich

woman drapes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasłony dla kobiet
  1. woman rzeczownik + drape czasownik
    Luźna kolokacja

    "The fortunes of love," said the woman draped in bells.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo