"woman dies" — Słownik kolokacji angielskich

woman dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta umiera
  1. woman rzeczownik + die czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A very old woman, the only company for the man, died just before.

    Podobne kolokacje: