"woman deserves" — Słownik kolokacji angielskich

woman deserves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zasługuje
  1. woman rzeczownik + deserve czasownik
    Zwykła kolokacja

    Americans believe all men and women deserve to be free.

    Podobne kolokacje: