"woman descends" — Słownik kolokacji angielskich

woman descends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta schodzi
  1. woman rzeczownik + descend czasownik
    Luźna kolokacja

    They break apart, and the woman descends into the netherworld.

    Podobne kolokacje: