"woman dancing" — Słownik kolokacji angielskich

woman dancing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman dances
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce dla kobiet
  1. woman rzeczownik + dance czasownik
    Luźna kolokacja

    Men ask women to dance, and they'd better know how to lead.

    Podobne kolokacje: