"woman dances" — Słownik kolokacji angielskich

woman dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce dla kobiet
  1. woman rzeczownik + dance czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Men ask women to dance, and they'd better know how to lead.

    Podobne kolokacje: