"woman cuddles" — Słownik kolokacji angielskich

woman cuddles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przytulania dla kobiet
  1. woman rzeczownik + cuddle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ramie put Marina into Gilrae's arms, and the woman cuddled her close for a moment while Ramie dropped her ident disk into the tumbling box.

    Podobne kolokacje: