"woman crying" — Słownik kolokacji angielskich

woman crying kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman cries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): płacz dla kobiet
  1. woman rzeczownik + cry czasownik
    Luźna kolokacja

    Not even trying, he had become the kind of man who could walk into a house and make the women cry.

    Podobne kolokacje: