"woman coughs" — Słownik kolokacji angielskich

woman coughs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kaszle dla kobiet
  1. woman rzeczownik + cough czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman came running down the front steps and coughed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo