"woman considered" — Słownik kolokacji angielskich

woman considered kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is considered
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rozważyła
  1. consider czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "That's why women over the age of 35 have generally been considered to be at high risk."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo