"woman condemned" — Słownik kolokacji angielskich

woman condemned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta potępiła
  1. condemn czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Gyllenstierna's mother Sigrid was sentenced to be drowned (the only woman condemned to death), but avoided execution by surrendering all her estates.

    Podobne kolokacje: