"woman competing" — Słownik kolokacji angielskich

woman competing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman competes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rywalizowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + compete czasownik
    Luźna kolokacja

    How would a black woman compete with a white girl?

    Podobne kolokacje: