"woman compares" — Słownik kolokacji angielskich

woman compares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta porównuje
  1. woman rzeczownik + compare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The model is a great looking woman, but few women can compare to Liz.

    Podobne kolokacje: