"woman clucks" — Słownik kolokacji angielskich

woman clucks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gdaknięcie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + cluck czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women clucked angrily and called the man a bar-?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo