"woman claiming" — Słownik kolokacji angielskich

woman claiming kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman claims
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + claim czasownik
    Luźna kolokacja

    But the women claim it hasn't been easy for them.

    Podobne kolokacje: