"woman chants" — Słownik kolokacji angielskich

woman chants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): monotonne śpiewy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + chant czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women at the platform chanted with the most compelling urgency; the men stood nude.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo