"woman calling" — Słownik kolokacji angielskich

woman calling kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman calls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powołanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + call czasownik
    Luźna kolokacja

    Several days later, the little old woman called the child to her.

    Podobne kolokacje: