"woman bustles" — Słownik kolokacji angielskich

woman bustles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozgardiasze dla kobiet
  1. woman rzeczownik + bustle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman bustled around in a graceful way until I'd finished, and then she directed me to the other bucket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo