"woman brought" — Słownik kolokacji angielskich

woman brought kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przyniosła
  1. bring czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd brought women into his home before, but it had never been important.

    Podobne kolokacje: