"woman breathes" — Słownik kolokacji angielskich

woman breathes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wdycha
  1. woman rzeczownik + breathe czasownik
    Luźna kolokacja

    Then the woman closed her eyes and breathed her last.

    Podobne kolokacje: