"woman breaks" — Słownik kolokacji angielskich

woman breaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rozbija
  1. woman rzeczownik + break czasownik
    Silna kolokacja

    Another woman broke forward from the group standing near the bus.

    Podobne kolokacje: