"woman becomes" — Słownik kolokacji angielskich

woman becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zostaje
  1. woman rzeczownik + become czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she couldn't really think what else a woman might become.

    Podobne kolokacje: