"woman attracts" — Słownik kolokacji angielskich

woman attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przyciąga
  1. woman rzeczownik + attract czasownik
    Luźna kolokacja

    A woman traveling alone at night would attract undue attention.

    Podobne kolokacje: