"woman attends" — Słownik kolokacji angielskich

woman attends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest obecna
  1. woman rzeczownik + attend czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The meeting was held on 21 May 1869 and about 40 women attended.

    Podobne kolokacje: