"woman aspires" — Słownik kolokacji angielskich

woman aspires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta dąży
  1. woman rzeczownik + aspire czasownik
    Luźna kolokacja

    Of course motherhood is wonderful, and many women aspire to it.

    Podobne kolokacje: