"woman asks" — Słownik kolokacji angielskich

woman asks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pyta
  1. woman rzeczownik + ask czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman asked him to step outside with her for some air.

    Podobne kolokacje: