"woman arriving" — Słownik kolokacji angielskich

woman arriving kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman arrives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybywanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + arrive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In July of the same year the first woman arrived.

    Podobne kolokacje: