"woman arrested" — Słownik kolokacji angielskich

woman arrested kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is arrested
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zaaresztowała
  1. arrest czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Three men and one woman had been arrested, the police said.

    Podobne kolokacje: