"woman architect" — Słownik kolokacji angielskich

woman architect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architekt dla kobiet
  1. woman rzeczownik + architect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was the first woman architect to teach at the University.