"woman appointed" — Słownik kolokacji angielskich

woman appointed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wyznaczyła
  1. appoint czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If named, she would be the first woman appointed to the job.

    Podobne kolokacje: