"woman appeals" — Słownik kolokacji angielskich

woman appeals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): apele dla kobiet
  1. woman rzeczownik + appeal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Where's it written that a woman would not appeal to independents?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo