"woman answering" — Słownik kolokacji angielskich

woman answering kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman answers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + answer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman kept her head down and did not answer him.

    Podobne kolokacje: