"woman allowed" — Słownik kolokacji angielskich

woman allowed kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is allowed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pozwoliła
  1. allow czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Until recently, women were only allowed one day in the year.

    Podobne kolokacje: