"woman affected" — Słownik kolokacji angielskich

woman affected kolokacja
Popularniejsza odmiana: affect women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta udała
  1. affect czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And why does it seem to affect women more than men?

    Podobne kolokacje: