"wody płodowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wody płodowe" po polsku — Słownik angielsko-polski

"wody płodowe" — Słownik kolokacji angielskich

amniotic fluid kolokacja
  1. amniotic przymiotnik + fluid rzeczownik = wody płodowe
    Bardzo silna kolokacja

    From her reading, she knew that amniotic fluid should be clear.

    Podobne kolokacje: