"withered woman" — Słownik kolokacji angielskich

withered woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiędła kobieta
  1. withered przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Popcorn," croaked a withered old woman in the stall next door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo