"with one's bags" — Słownik kolokacji angielskich

with one's bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś torby
  1. with przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now let's see if you can do any better with the bag.

    Podobne kolokacje: